RKVVGesta.nl

Regelement

2099-01-01

Voetbal is een teamsport, dus als je bij GESTA komt voetballen en je bij een team wordt ingedeeld dan verwachten we van je dat je komt voetballen. Als je lid bent van RKVV GESTA dan ben je verplicht te komen trainen en aanwezig te zijn bij wedstrijden (ziekten en uitzonderingen daargelaten).

Wat verwachten wij van de ouders ?

- zij rijden om de beurt naar uitwedstrijden;
- zij wassen om de beurt de shirts (zie wasvoorschrift);
- zij zijn om de beurt op zaterdag aanwezig om de bestuurskamer, kleedkamers en dergelijke schoon te maken en overige assistentie te verlenen (zie taken van ouders in bestuurskamer);
- ouders die moeten rijden vragen wij aanwezig te blijven tijdens de wedstrijd zodat de leiders er niet alleen voor staan als er iets gebeurt.

Wedstrijdformulieren met alle gegevens worden tijdig uitgereikt maar wij krijgen pas 2 weken van te voren gegevens door van de KNVB. Ria van Dun verzorgt het wedstrijdsecretariaat voor de jeugdelftallen. Als iemand niet aanwezig is geweest op een training dient men zelf te zorgen achter de juiste informatie te komen via het programma op de website, het bord in bestuurskamer, of via je leider.

Indien een ouder niet kan rijden dient men zelf voor vervanging te zorgen. Ouders laat je van je beste kant zien en hanteer ook eens de grensrechtervlag of scheidsrechtersfluit als dat van jou gevraagd wordt. Als je supportert doe dit dan op een sportieve manier!


Wat verwachten wij van de kinderen?


- gedraag je netjes in de auto van een ander en maak geen rommel;
- voetbalschoenen pas aan in de kleedkamer, en weer uittrekken voor je naar de kantine gaat of in de auto;
- bij wedstrijden scheenbeschermers, witte sportbroek en rode voetbalkousen aan;
- douchen na trainingen en wedstrijden is verplicht;
- bij de E en F jeugd wordt aan ouders gevraagd te assisteren bij schoenen aandoen en dergelijke.

Let erop dat je alle spullen weer mee naar huis neemt, er blijft nogal eens kleding, schoenen en dergelijke achter in de kleedkamer. Deze gevonden spullen blijven maar beperkte tijd bewaard, dus als je iets mist informeer dan even bij het bestuur.

Er wordt tenminste 1 ouderavond georganiseerd waar je te zijner tijd voor wordt uitgenodigd.

Wij verwachten van jeugdspelers en speelsters dat zij:


- zich onthouden van crimineel gedrag;
- respect hebben voor anderen en andermans eigendom;
- pesterijen, vandalisme en diefstal achterwege laten;
- zich onthouden van commentaar op begeleiding en arbitrage;
- ongewenst taalgebruik achterwege laten;
- controlerend en corrigerend optreden naar medespelers;
- zich tijdig afmelden voor wedstrijden en trainingen;
- op tijd aanwezig zijn voor wedstrijden en trainingen.

Overtredingen worden bestraft met schorsing voor wedstrijd of training, indien nodig wordt er gekeken naar gepaste oplossingen.

Eventuele schade toegebracht aan de club, eigendommen van de club of tegenstander worden te allen tijde verhaald op de ouders. Wegsturen op een training of wedstrijd wordt aan de ouder gemeld.  Gedragscode vrijwilligers RKVV GESTA
  Hoofdbestuur
  Diverse Vrijwilligers
  Aan-en afmeldingen
  Activiteitencommissie
  Vriendenclub van RKVV Gesta
  Contact
  Ereleden
  Regelement
  Jeugdbestuur
©2007-2017 Alle rechten voorbehouden | v1.1.3