RKVVGesta.nl

Ereleden

0000-00-00

ERELEDEN

Er zijn binnen onze vereniging een aantal personen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor onze voetbalclub. 

Hieronder staan de personen die om die reden in eerdere ledenvergaderingen tot erelid benoemd zijn.

Jaan van Aert

Jan Nollen

Janus van Dun †

Jan van Dun

Kees van Dun Jr.

Adrie Rutten

Kees van Dun Sr. †

Jan van Gils

Wim van Ginneken

Bart Graumans

Goof Haazen

Jan Vergouwen

Adrie Oomen

Lian Oomen-Key

Jack v.d. Velden

Frans Verheijen

Frans Vermeeren

Nico van Berkel

Ria van Dun  Gedragscode vrijwilligers RKVV GESTA
  Hoofdbestuur
  Diverse Vrijwilligers
  Aan-en afmeldingen
  Activiteitencommissie
  Vriendenclub van RKVV Gesta
  Contact
  Ereleden
  Regelement
  Jeugdbestuur
©2007-2017 Alle rechten voorbehouden | v1.1.3