RKVVGesta.nl

Contact

3000-01-01

Contact
U kunt contact met personen binnen de vereniging opnemen via het secretariaat op:
info@rkvvgesta.nl

Correspondentie-adres:
Sint Jacobstraat 1 b-1
4855AK GALDER

In verband met de bescherming van de persoonsgegevens worden op deze site geen adressen en telefoonnummers van leden en bestuursleden van de vereniging vermeld. Als u contact wilt opnemen met een van de bestuursleden/trainers/leiders kunt u een berichtje versturen naar:

info@rkvvgesta.nl

De velden
Het terrein, de bestuurskamer, en de kleedkamers van RKVV Gesta liggen achter Gemeenschapshuis "de Leeuwerik" (dat momenteel herbouwd wordt). Het bezoekadres is Sint Jacobsstraat 1 B-1, 4855 AK GALDER en het telefoonnummer in de bestuurskamer is 076-5327763

Routebeschrijving:

Vanuit de richting Breda/Rotterdam (vanaf de A58):
Neem op knooppunt Galder de afslag Tilburg / Utrecht. Vervolgens neemt u de eerste afslag richting Ulvenhout. Aan het einde van de afrit linksaf, het viaduct over. Op rotonde gaat u linksaf (driekwart) naar de Strijbeekseweg. Meteen na het viaduct over de A58, gaat u rechtsaf, over de Schelebrug richting Galder. Aan het einde, gaat u op de kruising linksaf richting Galder. De weg maakt bij Café "Het wapen van Nieuw-Ginneken een bocht naar rechts. U bevindt zich nu in de Sint Jacobsstraat. Net binnen de bebouwde kom vindt u "De Leeuwerik" aan de linkerkant.

Vanuit de richting Antwerpen (vanaf de A58):
Neem op knooppunt Galder de afslag Tilburg / Utrecht. Vervolgens neemt u de eerste afslag richting Ulvenhout. Aan het einde van de afrit linksaf, het viaduct over. Op de rotonde gaat u linksaf (driekwart) naar de Strijbeekseweg. Meteen na het viaduct over de A58, gaat u rechtsaf, over de Schelebrug richting Galder. Aan het einde, gaat u op de kruising linksaf richting Galder. De weg maakt bij Café "Het wapen van Nieuw-Ginneken een bocht naar rechts. U bevindt zich nu in de Sint Jacobsstraat. Net binnen de bebouwde kom vindt u "De Leeuwerik" aan de linkerkant.

Vanuit de richting Utrecht (vanaf de A27):
Neem de afslag Antwerpen / Roosendaal en vervolgens afslag 14 richting Ulvenhout. Aan het einde van de afrit linksaf, het viaduct over. Op de rotonde gaat u linksaf (driekwart) naar de Strijbeekseweg. Meteen na het viaduct over de A58, gaat u rechtsaf, over de Schelebrug richting Galder. Aan het einde, gaat u op de kruising linksaf richting Galder. De weg maakt bij Café "Het wapen van Nieuw-Ginneken een bocht naar rechts. U bevindt zich nu in de Sint Jacobsstraat. Net binnen de bebouwde kom vindt u "De Leeuwerik" aan de linkerkant.

Vanit de richting Tilburg (vanaf de A58) :
Neem afslag 14 richting Ulvenhout.Sla aan het einde van de afrit linksaf. Aan het einde van de afrit linksaf, het viaduct over. Op de rotonde gaat u linksaf (driekwart) naar de Strijbeekseweg. Meteen na het viaduct over de A58, gaat u rechtsaf, over de Schelebrug richting Galder. Aan het einde, gaat u op de kruising linksaf richting Galder. De weg maakt bij Café "Het wapen van Nieuw-Ginneken een bocht naar rechts. U bevindt zich nu in de Sint Jacobsstraat. Net binnen de bebouwde kom vindt u "De Leeuwerik" aan de linkerkant.

Vanuit de richting Ettenleur:
Kies in Ettenleur richting Rijsbergen. Aangekomen in Rijsbergen de rotonde recht oversteken en de kronkelende weg door het Brabantse landschap blijven volgen. Over een viaduct passeert u de HSL-spoorlijn en de A16. U blijft de weg vervolgen en bereikt de bebouwde kom van Galder. Op het kruispunt gaat u linksaf. U bevindt zich nu in de Sint Jacobsstraat. U vindt "De Leeuwerik" na een kleine kilometer aan de rechterkant.

Vanuit de richting Zundert:
Kies in Zundert richting Rijsbergen. Aangekomen in Rijsbergen bij de 2e rotonde rechtsaf. U blijft de kronkelende weg door het Brabantse landschap volgen. Over een viaduct passeert u de HSL-spoorlijn en de A16. U blijft de weg vervolgen en bereikt de bebouwde kom van Galder. Op het kruispunt gaat u linksaf. U bevindt zich nu in de Sint Jacobsstraat. U vindt "De Leeuwerik" na een kleine kilometer aan de rechterkant.  Gedragscode vrijwilligers RKVV GESTA
  Hoofdbestuur
  Diverse Vrijwilligers
  Aan-en afmeldingen
  Activiteitencommissie
  Vriendenclub van RKVV Gesta
  Contact
  Ereleden
  Regelement
  Jeugdbestuur
©2007-2017 Alle rechten voorbehouden | v1.1.3