RKVVGesta.nl

Aan-en afmeldingen

2097-00-15

AAN- EN AFMELDINGEN EN ADRESWIJZIGINGEN

• Aanmelden

 

 Print het formulier uit en lever het in op Sint Jacobsstraat 1b-1  te 4855 AK Galder (brievenbus bij        

het dorpshuis) of vul het in en mail het aan info@rkvvgesta.nl

 

klik hier voor het aanmeldingsformulier


• U bent lid gedurende een seizoen dat loopt van 1 juni 2016 tot en met 31 mei 2017.


• Afmelden voor het seizoen 2017-2018 dient schriftelijk te geschieden voor  1 mei 2017!
 Na deze datum is RKVV GESTA aan de KNVB contributie verschuldigd en wordt dit aan het desbetreffende lid doorberekend!


• Als men naar een andere club wil overstappen is een overschrijving noodzakelijk welke voor
 15 juni 2017 aangevraagd kan worden. Hierna duurt het langer voordat de overschrijving gerealiseerd kan worden.


• Indien u een wijziging heeft van uw adres, telefoonnummer, mobielnummer en of mailadres graag
 zo snel mogelijk doorgeven aan het secretariaat, via mailadres: info@rkvvgesta.nl of postadres St. Jacobsstraat 1 b-1, 4855 AK  te Galder.

   Gedragscode vrijwilligers RKVV GESTA
  Hoofdbestuur
  Diverse Vrijwilligers
  Aan-en afmeldingen
  Activiteitencommissie
  Vriendenclub van RKVV Gesta
  Contact
  Ereleden
  Regelement
  Jeugdbestuur
©2007-2017 Alle rechten voorbehouden | v1.1.3