RKVVGesta.nl

Hoofdbestuur

3003-01-01

Han van den Wijngaart   voorzitter   bestuur@rkvvgesta.nl
Ron Eelman   sponsoring   sponsor@rkvvgest.nl ??
Rob van Boxel   penningmeester   penningmeester@rkvvgesta.nl
Arinda van Alphen   secretaresse   info@rkvvgesta.nl  
Inge Nooren   webmaster   webmaster@rkvvgesta.nl
Annie Christianen   wedstrijdsecretaris senioren wedstrijd@rkvvgesta.nl
Niels Vergouwen   materialen   materialen@rkvvgesta.nl
Rene Rijken   contactpersoon gemeente      
Arwin Gooijers   bestuurslid        


  Gedragscode vrijwilligers RKVV GESTA
  Hoofdbestuur
  Diverse Vrijwilligers
  Aan-en afmeldingen
  Activiteitencommissie
  Vriendenclub van RKVV Gesta
  Contact
  Ereleden
  Regelement
  Jeugdbestuur
©2007-2017 Alle rechten voorbehouden | v1.1.3