RKVVGesta.nl

2017-04-18

Algemene jaarvergadering vrijdag 12 mei + agenda

Op vrijdag 12 Mei a.s. om 21.00 uur is er weer een ledenvergadering in ons clubhuis 'Het Knooppunt" te Galder. De vergadering is verplicht voor leden vanaf 16 jaar

Zie in de bijlage  de agenda
Na afloop is er koffie of thee met worstenbrood  
Kandidaten voor het (jeugd-) bestuur kunnen zich voor aanvang van de jaarvergadering aanmelden bij het bestuur.
Voor meer informatie kan men terecht bij een van de bestuursleden.  
De vergadering is verplicht voor leden vanaf 16 jaar! Indien u verhinderd bent voor het bijwonen van deze Algemene LedenVergadering, kunt u zich afmelden bij Arinda van Alphen 0646124567 of per e-mail info@rkvvgesta.nl. Bij afwezigheid zonder afmelden wordt er €. 10,00  in rekening gebracht.  

Wij hopen u allen te zien op vrijdag 12 mei a.s.

klik hier voor de agenda 

©2007-2017 Alle rechten voorbehouden | v1.1.3