Gesta admin

Gesta admin

De wensen en behoeften van onze club en de door “het Wapen van Galder” geboden gebruikersmogelijkheden aan onze club sluiten niet meer op elkaar aan.

Dit is de reden dat het “Wapen van Galder’’ niet langer het clubhuis van Gesta is, vanaf nu zal “Dorpshuis de Leeuwerik” als clubhuis fungeren.

Gesta bedankt de vorige en huidige eigenaars van “het Wapen van Galder” voor hun gastvrijheid van de afgelopen jaren!

Share on facebook
Share on twitter

kerststerrenactie 2020

Vanwege de huidige beperkingen omtrent het coronavirus vindt RKVV Gesta het niet verantwoord om haar jaarlijkse traditie van de kerststerrenverkoop op de gebruikelijke wijze door te laten gaan.

Toch willen wij de inwoners van Galder, Strijbeek en Meersel-Dreef wel de mogelijkheid geven om kerststerren te kopen en tegelijkertijd de club te steunen. Daarom kunnen de kerststerren dit jaar digitaal worden besteld. Op zaterdag 19 december krijgt iedereen op een afgesproken tijdstip de mogelijkheid deze bij Gesta op te komen halen.

Voor degene die niet in de mogelijkheid zijn om de kerststerren op te halen bij Gesta op 19 december dan zullen de kerststerren uiteraard worden thuis bezorgd. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om per mail een bestelling door te geven dan kan er ook telefonisch een bestelling worden doorgegeven via 076-5611600.

De kerststerren dienen uiterlijk 12 december te zijn besteld via kerststerren@rkvvgesta.nl. Er kunnen dit jaar alleen rode kerststerren worden besteld en is verkoopprijs € 3,50. Alvast bedankt voor uw steun!