Gedragsregels

RKVV Gesta is een voetbalclub waar plezier hoog in het vaandel staat. Daarnaast willen we gaan voor de hoogst haalbare sportieve prestatie waarbij ieders niveau en ambitie wordt gerespecteerd. Plezier in het voetbal is niet alleen plezier met de bal en je medespelers maar zeker ook het gedrag ten opzichte van iedereen die het mogelijk maakt dat jij kan voetballen. 

Alleen met plezier en respect kunnen we het voetbal leuk houden voor iedereen. Bij een dorpsclub als Gesta maken we samen de club. Het gaat niet alleen om de beste teams maar om het geheel van spelers, trainers, scheidsrechters, grensrechters, leiders, ouders, vrijwilligers en andere betrokkenen. Om op een prettige manier met elkaar te kunnen omgaan is het van belang dat er afspraken worden gemaakt waar we elkaar op mogen wijzen. Dit geeft duidelijkheid naar elkaar. Deze gedragscode bevat regels hoe we met elkaar en met de materialen van RKVV Gesta omgaan. Op deze manier kunnen we onze prachtige dorpsclub behouden en zorgen we dat we op een sportieve en respectvolle manier met elkaar omgaan.

Gedragsregels voor spelers

De speler

 • Is sportief, is onderdeel van het team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld;
 • Neemt in principe altijd deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij de trainer als het gaat om de training en bij de leider als het gaat om de wedstrijd;
 • Is op tijd aanwezig bij de training; 
 • Is voor de wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig; 
 • Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van RKVV Gesta, maar niet tijdens de trainingen;
 • Draagt bij eventuele trainingstenues deze uitsluitend tijdens de trainingen en niet tijdens andere activiteiten;
 • Heeft respect voor de scheidsrechter, tegenstander, trainer, leider en het publiek;
 • Accepteert de beslissing van de scheidsrechter en de grensrechter ook al is de speler het daar niet mee eens;
 • Is zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook kleding van de club, velden en kleedkamers;
 • Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan;
 • Stapt niet met voetbalschoenen in de auto bij ouders of medespelers die zorgen voor vervoer; 
 • Helpt mee met het schoonmaken van de kleedkamers;
 • Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan;
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer;
 • Helpt mee met het opruimen van de materialen na de training;
 • Geeft voor en na de wedstrijd de tegenstander een hand en geeft na de wedstrijd de scheidrechter een hand; 
 • Meldt voor 1mei via info@rkvvgesta.nl wanneer hij/zij het komende seizoen geen lid meer wenst te zijn; 
 • Respecteert de beslissingen van de leider voor wat betreft de opstelling.
Gedragsregels voor de begeleider/leider/coach

De begeleider:
 • Heeft een voorbeeldfunctie voor het team;
 • Coacht het team op een positieve manier;
 • Maakt in het begin van het jaar de afspraken met spelers en bij de jeugdteams ook met de ouders; 
 • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechter, grensrechter en tegenstanders; 
 • Is op tijd aanwezig voor trainingen en wedstrijden;
 • Ontvangt de tegenpartij en de scheidsrechter;
 • Zorgt voor toezicht in de kleedkamer, zowel uit als thuis;
 •  Is verantwoordelijk voor de gebruikte materialen. Deze dienen na gebruik op de aangegeven plekken teruggelegd te worden; 
 • Zorgt er voor dat de verlichting na trainingen en wedstrijden niet onnodig brandt;
 • Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier;
 • Gebruikt geen alcohol en tabak tijdens het begeleiden van een team;
 • Is verantwoordelijk na de training of wedstrijd voor het opruimen van de (verplaatsbare) doelen (terugplaatsen op het verharde pleintje) , het opklappen van de netten en het opruimen van de hoekvlaggen;
 • Zorgt dat de kleedkamers zowel uit als thuis netjes worden achtergelaten;
 • Is verantwoordelijk voor het was schema en de kleding van het team; 
 • Zorgt er voor dat bij afgelastingen de spelers zo snel mogelijk worden ge√Įnformeerd;
 •  Neemt bij ongewenst gedrag direct contact op met de wedstrijdco√∂rdinator of jeugdvoorzitter als het een jeugdlid betreft;
 • Respecteert de aanwijzingen van de consul voor wat betreft het gebruik van de velden; 
 • Is verantwoordelijk voor de spelerspassen. Zonder geldige spelerspas mag er geen wedstrijd worden gespeeld

Gedragsregels voor ouders.

De ouder/verzorger:

 • Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
 • Blijft tijdens de warming up buiten de lijnen en bemoeit zich niet met spelers/speelsters en kader van het betrokken elftal.
 • Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken en buiten de lijnen van het veld.
 • Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team
 •  Moedigt het team op een positieve manier aan. De technisch en tactische aanwijzingen worden door de begeleiders gegeven.
 • Doet mee aan de wasbeurten van de kleding van het team.
 • Rijdt om toerbeurt bij uitwedstrijden. Wie aan de beurt is om te rijden wordt aangegeven op het wedstrijdschema op de site van Gesta. 
 • Zorgt er voor dat er vervangend vervoer is wanneer niet kan worden gereden bij de toerbeurt.
 •  Zorgt er voor dat de zoon/dochter op tijd is voor een training of een wedstrijd.
 • Zorgt er voor dat de zoon/dochter tijdig wordt afgemeld voor een training of wedstrijd indien dit nodig is.
 • Gedragsregels voor spelersVoldoet op tijd de contributie.