Gesta admin

Gesta admin

Jaarverslag 2019-2020

Beste leden, supporters, sponsoren, vrienden en iedereen die RKVV Gesta een warm hart toedraagt,

Helaas kan de algemene ledenvergadering dit jaar geen doorgang vinden in zijn oorspronkelijke vorm. De coronacrisis laait op in het hele land. Dit heeft voor ons allen gevolgen in ons dagelijkse doen. We hebben als bestuur besloten om u op de hoogte te stellen van  besluiten, ontwikkelingen en veranderingen binnen onze club over het seizoen 2019-2020 via de digitale weg. De punten die normaliter besproken worden in de ALV, worden nu in dit bericht voor u op een rij gezet.

De jaarverslagen

Het algemeen jaarverslag en het jaarverslag jeugd worden gepubliceerd op de website van RKVV Gesta. Het financieel jaarverslag ligt ter inzage bij de penningmeester. Mocht u het financieel jaarverslag willen inzien? Stuur dan een bericht naar de secretaris via info@rkvvgesta.nl.

De kascontrolecommissie

De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door Maurice van de Wijngaart en Jules van Rijsbergen.

De bestuurswisselingen

De volgende bestuursleden zullen hun functie neerleggen:

  • Arwin Gooijers, functionaris jeugd
  • Eric Loots, secretaris
  • Ingrid Tilborghs, penningmeester
  • Elly van Wassenhove, ledenadministratie

Wij willen Arwin, Eric, Ingrid en Elly hartelijk bedanken voor hun harde werk, inzet en toewijding voor de club.

De kandidaat bestuursleden, die hopelijk met instemming van de leden, toetreden tot het bestuur per seizoen 2020/2021 zijn:

  • Pim Jochems, functionaris jeugd
  • Simone Vriens, secretaris
  • Inge Adams, penningmeester

De leden van RKVV Gesta hebben tot 7-11-2020 de tijd om bezwaar aan te tekenen tegen de benoeming van één of meer kandidaat bestuursleden. Dit kan via info@rkvvgesta.nl

We zijn nog druk op zoek naar iemand die graag de ledenadministratie op zich wil nemen. Mocht je dit wel zien zitten of meer willen weten over deze functie? Mail dan naar info@rkvvgesta.nl.

Als laatste willen we alle leden, sponsoren en vrijwilligers bedanken voor hun flexibiliteit, begrip en steun in deze onzekere periode vol aanpassingen, verandering en onwetendheid. Alle maatregelen die genomen zijn of nog gaan komen, kunnen we alleen samen op een juiste manier verwezenlijken. Alleen samen, maar niet te dicht bij elkaar, kunnen we ervoor zorgen dat RKVV Gesta de coronacrisis doorstaat en dat de focus weer komt te liggen op lekker voetballen!

Share on facebook
Share on twitter

kerststerrenactie 2020

Vanwege de huidige beperkingen omtrent het coronavirus vindt RKVV Gesta het niet verantwoord om haar jaarlijkse traditie van de kerststerrenverkoop op de gebruikelijke wijze door te laten gaan.

Toch willen wij de inwoners van Galder, Strijbeek en Meersel-Dreef wel de mogelijkheid geven om kerststerren te kopen en tegelijkertijd de club te steunen. Daarom kunnen de kerststerren dit jaar digitaal worden besteld. Op zaterdag 19 december krijgt iedereen op een afgesproken tijdstip de mogelijkheid deze bij Gesta op te komen halen.

Voor degene die niet in de mogelijkheid zijn om de kerststerren op te halen bij Gesta op 19 december dan zullen de kerststerren uiteraard worden thuis bezorgd. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om per mail een bestelling door te geven dan kan er ook telefonisch een bestelling worden doorgegeven via 076-5611600.

De kerststerren dienen uiterlijk 12 december te zijn besteld via kerststerren@rkvvgesta.nl. Er kunnen dit jaar alleen rode kerststerren worden besteld en is verkoopprijs € 3,50. Alvast bedankt voor uw steun!